Onze antwoorden op uw meest gestelde vragen

Ons team dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en ontvangst van de bestellingen zal een strikt protocol toepassen:

  1. elk artikel wordt gereinigd en gedesinfecteerd voordat het ons magazijn verlaat en ook bij terugkomst.
  2. hetzelfde geldt in geval van reparatie of onderhoud van een object.
  3. het gebruik van maskers, handschoenen en hydroalcoholische gel zal de norm zijn

Als u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet om ons te contacteren op +32 470 32 45 13 of per e-mail.

Ja, u kunt nog steeds naar ons magazijn in Anderlecht komen maar onder bepaalde voorwaarden:

Uitsluitend op afspraak (0470 32 45 13 of support@usitoo.be).

Wij danken u om de barrièregebaren (fysieke afstand van 1m50 en het dragen van een masker) toe te passen.

Uw bezoek vindt uitsluitend buiten plaats.

Wij danken u voor uw begrip.

Usitoo is een coöperatieve actief in het huren van alledaagse voorwerpen met een lage gebruiksgraad (minder dan 10 keer per jaar) via een online catalogus. Het doel is om terug te keren naar een economie van functionaliteit door gebruik voor het pure bezit te plaatsen en aldus een duurzamere consumptiewijze te hanteren die bewust is van de economische en ecologische impact ervan.

Usitoo komt van de Engelse woorden “Use it too!” Gebruik het ook, om te focussen op gebruik en delen in plaats van bezit.

We wachten nog een beetje We breiden de dienst geleidelijk uit in heel België. Maar aarzel niet om ons te laten weten dat u het bij u thuis wilt hebben! Wij bewaren dan uw gegevens in onze database en u zal worden gecontacteerd eens dat het zover is. En als u leuke plekken kent die gebruikt kunnen worden als een USI-depot, laat het ons dan weten door ons formulier..

Dankzij ons uitwisselingssysteem (meer info hier), zijn 90% van onze te lenen voorwerpen tweedehands. Natuurlijk worden ze door ons gecontroleerd voordat ze online gaan om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren en perfect werken.

Maar natuurlijk ! U kunt een gebruiker worden door simpelweg in te schrijven op een abonnement. Dit pakket dat u betaalt wordt omgezet in punten waarmee u de gewenste voorwerpen kunt huren. Meer info hier..

Bij u in de buurt ! Kijk op onze kaart. We hebben partnerschappen met winkels, co-workingruimtes, burgercafés… voor nog meer nabijheid.
We geven al onze gebruikers zelfs de mogelijkheid om er zelf één te openen.

Nee, USI-punten vervallen nooit…

Ze zijn van u zodat u ze kunt aanbieden aan wie u maar wilt, wanneer u maar wilt. U bent vrij om uitwisselingen en wederzijdse ondersteuning te creëren tussen gebruikers van onze site.

Het ideaal: verkoop ons een paar voorwerpen om uw account opnieuw aan te vullen.

Neen. Helaas is dit niet mogelijk, wees redelijk! 🙂

In geen geval kunnen de punten worden terugbetaald tegen euro’s. Het enige mogelijke alternatief is om ze over te zetten naar een andere Usitoo-gebruiker.

Nee, aangezien punten alleen geldig zijn bij Usitoo en alleen voor het huren van artikelen.

Usitoo heeft alles gepland: voor dit soort voorwerpen kunt u ze ophalen op ons hoofdmagazijn op 102 Birminghamstraat in Anderlecht of we bezorgen thuis, op de dagen en tijden van uw keuze. Aan de andere kant zijn er geen mirakels, thuisbezorging is een betalende dienst. Contacteer ons op als u een specifieke levering wenst te regelen.

U wordt gevraagd de voorwerpen in dezelfde staat te retourneren zoals de voorwerpen waarin u ze hebt ontvangen. Dus schoon en proper :-).

U kunt een lopende bestelling annuleren tot een week voordat deze wordt uitgevoerd door naar “Mijn account” en vervolgens naar “Reserveringen” te gaan. Zodra deze termijn is verstreken, kunnen wij om logistieke redenen de annulering van uw bestelling niet langer garanderen.

Het is niet mogelijk om online te bestellen als u een levering in een USI-depot op dezelfde dag wenst.
Maar als u naar ons hoofddepot komt op 102, Birminghamstraat in Anderlecht, kunt u direct vertrekken met uw voorwerpen (maandag tot vrijdag van 9u tot 18u). Zaterdag op afspraak). Als u een artikel voor de volgende dag bestelt om op een USI-depot te worden geleverd, doe dit dan voor 15.00 uur. Anders kunnen wij u de levering niet op tijd verzekeren

Geef ze aan ons (als u zo gul bent) of verkoop ze aan ons (als u Usitoo lid wenst te worden). In dit geval verzilveren we ze tot 70% van hun aankoopwaarde, in Usi-punten, via deze link.

Door het formulier in te vullen via deze link. Als er minder dan 10 zijn, kunt u ze meenemen naar ons magazijn in Anderlecht op 102, Birminghamstraat (dit is een kans om elkaar te leren kennen tijdens een lekker koffietje : -)). Als u zich in de rommel opkuifase bevindt en u meer dan 10 voorwerpen aan ons overhandigt, halen we ze bij u op. Om er te geraken, denk erover na om samen te komen met uw buren!

Ja, dat is mogelijk. Maar alleen de persoon die het account heeft aangemaakt, is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn/haar vrienden/buren / collega’s.

Neen. Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage aan onze coöperatieve, maar juridische redenen vereisen dat u (eenmaal) een speciale 20 euro prepaid kaart koopt om uw punten te verzilveren.

Privacyverklaring

Usitoo scrl verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij gdpr@usitoo.be.

Verwerkingsdoeleinden

Usitoo scrl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, of (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Usitoo scrl verbonden zijn of met enige andere partner van Usitoo scrl;

Usitoo scrl garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).